Feladataink

Társaságunk az alábbi feladatokat látja el:

-termál- és strandfürdő üzemeltetése,
-piac üzemeltetése,
-Salgóbányai Ifjúsági Tábor üzemeltetése,
-városi intézmények működtetése, karbantartási feladatainak ellátása,
-közmunkával kapcsolatos tevékenységek koordinálása.

A gyakori megkeresések miatt fontosnak tartjuk azon feladatok felsorolását is, amelyeket nem társaságunk végez.

Nem az ABOKOM Kft. feladatkörébe tartozik:

-kóbor állatok befogása*,
-ivóvíz és csatorna szolgáltatás (2014. június 1-jétől.)**,
-szennyvíztelep üzemeltetése (2014. június 1-jétől.)**,
-veszélyes hulladékok gyűjtése***,
-hulladékbegyűjtés és kezelés (2015. január 1-jétől)****.

A tájékozódás megkönnyítése érdekében feltüntetjük azokat az szervezeteket és elérhetőségüket, melyek a fenti ügyekben illetékesek.

*Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Hatósági Osztály
H-2740 Abony, Kossuth tér 1.
Tel.: +36 53 360-049

**DAKÖV Kft.
Abonyi Üzemigazgatóság

H-2740 Abony, Vasút út 15.
Tel.: +36 53 562-070

***NHSZ Kétpó Kft.
Abonyi hulladékudvar
H-2740 Abony, Buzgánydűlő 20.
Tel.: +36 20 940-8222

****NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Abonyi Információs Pont
H-2740 Abony, Buzgánydűlő 20.
Tel.: +36 20 940-8222